Czy należy dotować tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie? Wyniki badań
Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nie jest rzeczą aż tak oczywistą, gdy chodzi o imigrantów, uchodźców i członków mniejszości narodowych. Czy i komu pomagać, a komu nie? Zapytano o to w ankiecie.
2017-10-27, 16:50

Badanie przeprowadzono za pomocą techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviews) w październiku 2017 r. W ankiecie wzięło udział 747 osób.

Aż 82% badanych popiera dotowanie (np. z budżetu gminy, funduszy unijnych) tworzenia nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tylko 2% zdecydowanie tego nie popiera, a 7% raczej nie popiera.

Kiedy zapytano respondentów o konkretne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym i podmioty działające na ich rzecz, również w większości byli oni zdania, że należy wspierać tę działalność finansowo. Sprawa się jednak komplikuje, gdy chodzi o imigrantów, uchodźców i członków mniejszości narodowych. 38% uważa, że państwo polskie nie powinno wspierać finansowo działalności podmiotów pomagających imigrantom i uchodźcom (w tym 21% wskazało odpowiedź „zdecydowanie nie”). 33% nie widzi takiej konieczności w przypadku mniejszości narodowych. Znaczna grupa badanych (po 18%) nie miała w tej sprawie zdania.

Badanie dla: ISProject Wydawca

Autor: Monika Koziar

*Dane mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenie.

###

 

ISProject Wydawca to startup zajmujący się badaniami społecznymi, marketingowymi, ich praktycznym zastosowaniem oraz działalnością wydawniczą w Internecie.

Strona WWW: isproject-wydawca.pl

E-mail: kontakt@isproject-wydawca.pl

KONTAKT / AUTOR
Monika Koziar
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy